Sporočilo
  • Spletno mesto uporablja piškotke, ki zagotavljajo boljšo uporabniško izkušnjo. Za zbiranje statistike uporabljamo Google Analytics, ki prav tako uporablja piškotke.

Sofinancira:
MOL logotip SLO promocijski mali 2
triglav

FS1 logo

MIZS logo

 

SZS1 logo
BTC City


sodelujemo v programu

S športom je življenje lepše

Pobratenje TVD Partizan Moste - ŠK Kras

pob

 

25. maja 1979 smo na prireditvi ob praznovanju 25-letnice društva podpisali listino o pobratenju  TVD Partizan Moste in Športnega krožka KRAS iz Zgonika. To je bilo  eno prvih takih pobratenj v naši državi. Podpisnika sta bila predsednika društev Andrej Gostincar in Vojko Kocman, unhealthy unikatne listine pa  je izdelal naš clan Urh Slamic. Od takrat  je bilo sodelovanje obeh društev zelo plodno, symptoms saj smo se srecevali dvakrat na leto, enkrat pri nas, drugic v Zgoniku.

Prireditve ob Dedku mrazu pri nas so bile za otroke iz zamejstva zelo zanimive, saj so tukaj prvic spoznali našega Dedka mraza. Naši otroci so se redno udeleževali pustnega rajanja v Zgoniku, združenega  z ogledom pustnega karnevala na Opcinah. Za to prireditev se je vedno nabralo za poln avtobus otrok.

pob1 Starejši člani smo imeli dvoboje v malem nogometu, odbojki, balinanju, igrah brez meja...

 

pob2     pob3
Nepozabni so bili tudi skupni planinski izleti: Nanos, Slivnica, Škocjanske jame, Crni vrh nad Idrijo...


Nekajkrat smo peljali seboj tudi pevski zbor Karola Pahorja, katerega  clan je bil  naš sekratar Slavko Majerle. Zlasti  nepozaben je bil njihov nastop v Rižarni v Trstu.

pob4     pob5


pob6

Ob obletnici pobratenja


Srecanja so bila tudi v naši v telovadnici,  na  zunanjem igrišcu in na balinišcu na Slovanu.  Za društvo KRAS  je bila zgraditev nove telovadnice zelo pomembna pridobitev, ob  njenem odprtju  pa  so v programu sodelovali tudi naši clani. V teh letih se je razvil zelo prijateljski odnos med clani naših dveh društev in smo  se srecevali tudi sicer,  ne le uradno.

pob7     pob8

 

OB 50-LETNICI ŠD MOSTE

Petindvajset let je kar dolgo obdobje,  cetrtina stoletja. A  se nam kljub temu zdi, da ni prav dolgo, kar  smo zaceli navezovati prve stike med društvoma. Sprva  smo bili pri tem  previdni,  zacelo se je bolj ali manj na  osebni ravni takratnih voditeljev obeh športnih organizacij,   nato so se  ti stiki vse bolj utrjevali in  pripeljali so do uradnega podpisa listine o pobratenju. To je posledica dejstva, da je bilo takrat    cutiti mocno  obojestransko potrebo po tesnejšem sodelovanju med matico in manjšino.

Naša kasnejša vsakoletna skupna srecanja so bila   zelo doživeta,  zajela  pa  so najmlajše in  srednje generacije pa tudi starejše clane. Prijateljstva so se utrdila tako med športniki kot med športnimi delavci. Vsem so ostali v živem spominu prisrcne revije ob Dedku mrazu, otroška pustna rajanja v Zgoniku, skupni športni dnevi, skupni izleti po cudovitih krajih Primorske. Koliko lepih trenutkov si je lahko vsak izmed nas zapisal v spomin. Nastopali smo in  tekmovali ter si hkrati  izmenjevali razlicne izkušnje in  poglede. Naše sodelovanje je preseglo zgolj športne okvirje, bilo je v znamenju prijateljstva, miru in  navezovanja  cloveških stikov.

Ce pogledamo, kaj vse se je v tem obdobju zgodilo okrog nas, smo lahko preseneceni in zadovoljni hkrati. Geografsko-politicni okviri  so se povsem spremenili; še  pred 25  leti nas je  delila "železna zavesa", danes  pa je  Slovenija  že  clanica  Evropske   unije in smo torej oboji pod isto, evropsko streho. Menimo, da so k temu prispevali tudi vsi,  med njimi  obe  omenjeni društvi, ki so v vseh teh letih korak za korakom gradili mostove in skupni prostor.   

Žal so  v zadnjih letih naši medsebojni stiki nekoliko oslabeli,  in to predvsem zaradi objektivnih težav. Te gre iskati v preobremenjenosti odbornikov z rednim športnim delovanjem, ki od vseh terja  veliko casa in naporov. Naša prizadevanja so v glavnem usmerjena  v tekmovalne oblike športa, zato zmanjka  casa za druge oblike dejavnosti, med katere spadajo tudi stiki s pobratenim društvom.

Ceprav  meje  med  državama ni vec,  pa  slovenska narodnostna skupnost, ki živi v Italiji, še vedno cuti potrebo po sodelovanju z maticno domovino. To ji koristi pri utrjevanju njene samozavesti in navzocnosti na tem obmocju, zato je morda ta pomembna obletnica našega društva  tudi povod za ponovno oživitev medsebojnih stikov. Ceprav ni nujno,  da tako  trdnih, kot  so bili nekoc. Morda bi bilo dovolj, da se srecamo le tu in tam  ter  si izmenjamo poglede in izkušnje, nanašajoce  se na  športno udejstvovanje. S  kakšnim skupnim  projektom  bi se lahko potegovali  tudi za evropski denar.  

"Vemo, da  TVD Partizan Moste  letos  praznuje  pomembno obletnico. Petdeset let nepretrganega delovanja je izjemen dosežek, saj dokazuje vašo zasidranost na  ozemlju,  vašo sposobnost pri vsakodnevnem delu ter izjemno vitalnost, požrtvovalnost in sposobnost vseh tistih, ki so in še vedno vodijo vaše društvo. Ob tem visokem jubileju vam cestitamo in želimo še nadaljnjega uspešnega delovanja v športni areni in v širšem

5           9           4          

 

 

 

 

Vse pravice pridržane © 2018 Športno društvo Moste