Sporočilo
  • Spletno mesto uporablja piškotke, ki zagotavljajo boljšo uporabniško izkušnjo. Za zbiranje statistike uporabljamo Google Analytics, ki prav tako uporablja piškotke.

Sofinancira:
MOL logotip SLO promocijski mali 2
triglav

FS1 logo

MIZS logo

 

SZS1 logo
BTC City


sodelujemo v programu

S športom je življenje lepše

Naš zbornik

Letos mineva petdeset let od ustanovitve TVD Partizan Moste, zato  štejemo leto 1954 kot rojstno leto organizirane telesnovzgojne in športne dejavnosti v Mostah in prav je, da se ozremo v preteklost  ter oživimo spomine. Le s spoznavanjem in priznavanjem preteklosti bomo lažje ocenjevali današnje delo ter preudarno uravnavali korak v prihodnost.

Vsi, ki so kdaj prestopili prag moščanske telovadnice, se tega radi spominjajo,  četudi je bilo njihovo športno življenje včasih zelo naporno in zahtevno. Ostali so jim spomini na lepe trenutke in ostala jim je izkušnja, da v življenju brez resnega dela ni mogoče uspeti.

O vsem tem govori naš zbornik. Pri njegovem nastajanju smo se v glavnem opirali na lastne vire, veliko podatkov pa smo našli tudi v časopisnih arhivih in gradivih različnih športnih združenj. Še posebno dragocena so nam bila osebna pričevanja aktivnih udeležencev v društvenem življenju. Uredniški odbor si je po svojih najboljših močeh prizadeval, da bi v zborniku prikazali kar najbolj verno sliko dogajanj v preteklosti. Najširši krog članstva in prijateljev našega društva pa bo lahko presodil, ali nam je to tudi uspelo.

Zamisel o pripravi zbornika se je porodila že  leta 1979, ko smo praznovali 25-letnico, a je takrat nismo utegnili  uresničiti, ob 50-letnici pa nam je to uspelo.

Preteklega pol stoletja se je v bogatem življenju našega društva zgodilo veliko pomembnih stvari. Bili so težki časi, pa tudi svetli trenutki. V majhni telovadnici se je ves čas zbiralo veliko ljudi, predvsem mladih športnic in športnikov. Zagreti, delavni in iznajdljivi vaditelji so vedno ponujali privlačen in času primeren program.

Že pri zbiranju gradiva za povojno obdobje smo ugotovili, da je brez rezultatov, suhih podatkov in imen sodelavcev le težko napisati kaj otipljivega, še manj pa dokazati posamezna dejstva. Zato menimo, da nismo naredili  napake, ko smo skušali prikazati delovanje društva s kronološkim pregledom dela po posameznih  letih. Navedli smo le pomembnejše prireditve, uspehe in rezultate, ki se nam jih zdi  vredno ohraniti v spominu.

Številne podatke, prireditve in rezultate smo morali izpustiti. Zlasti nismo mogli navajati podrobnosti o mnogih tekmovanjih, ki smo se jih udeležili oziroma smo jih sami izpeljali.
 
Ko skušamo predstaviti pregled športne vzgoje in športa v našem društvu od njegovih začetkov pred več kot 50 leti do danes, želimo v grobih obrisih prikazati ustanavljanje, delovanje, razvoj  in tudi hiranje ali ukinitve posameznih športnih zvrsti od prvih začetkov do danes. Zavedamo se, da nismo mogli povsem natančno zajeti vsega ustvarjalnega dela, vseh pomembnih dogodkov in doseženih rezultatov,   saj  za kaj  takega  nismo imeli na razpolago  dovolj podatkov in arhivskega gradiva. Del arhiva se je ohranil v društvu, nekaj podatkov, slik in drugega so hranili posamezni sodelavci društev, ki smo jih obiskali in so nam prijazno povedali, kar so si zapomnili. Zato morda  vsi podatki niso  povsem zanesljivi.
Za zadnje obdobje je na razpolago več podatkov in arhivskega gradiva. V tej dobi živi in deluje jubilant, društvo ŠD Moste, kot naslednik telesnovzgojnih organizacij. Čeprav se bo morda zdelo  komu navajanje podatkov, rezultatov in drugih dejstev presuhoparno, smo se vseeno odločili ohraniti jih  spominu.

Za pripravo zbornika smo imeli na voljo leto dni, kar je za naše ljubiteljske sposobnosti odločno premalo. Imeli smo dober namen, vendar je prav mogoče, da se je v besedilo vrinila kakšna netočnost ali pomanjkljivost. Če bo kdo ugotovil, da je njegova resnica drugačna od zapisane, naj pomaga s popravki in dopolnitvami.

5           9           4          

 

 

 

 

Vse pravice pridržane © 2018 Športno društvo Moste