Sporočilo
  • Spletno mesto uporablja piškotke, ki zagotavljajo boljšo uporabniško izkušnjo. Za zbiranje statistike uporabljamo Google Analytics, ki prav tako uporablja piškotke.

Sofinancira:
MOL logotip SLO promocijski mali 2
triglav

FS1 logo

MIZS logo

 

SZS1 logo
BTC City


sodelujemo v programu

S športom je življenje lepše

Zgodovina

NAŠ ZBORNIK

Letos mineva petdeset let od ustanovitve TVD Partizan Moste, zato  štejemo leto 1954 kot rojstno leto organizirane telesnovzgojne in športne dejavnosti v Mostah in prav je, da se ozremo v preteklost  ter oživimo spomine. Le s spoznavanjem in priznavanjem preteklosti bomo lažje ocenjevali današnje delo ter preudarno uravnavali korak v prihodnost.
more

 

MOŠČANSKI SOKOLI

V Mostah so pred drugo svetovno vojno delovala tri sokolska društva: Sokol Štepanja vas, Sokol Polje in Sokol Moste, katerega naslednik je naše društvo.
more

 

PRAZNOVANJA OBLETNIC IN SPREMEMBE IMENA DRUŠTVA

V začetku se je društvo imenovalo Društvo za telesno vzgojo Partizan Moste in imelo enak  znak kot vsa društva Partizan, z razvojem gimnastike pa se je oblikoval nov znak, in sicer oris tekmovalca na krogih v prednosu.
more

 

POBRATENJE S ŠPORTNIM KROŽKOM KRAS IZ ZGONIKA

25. maja 1979 smo na prireditvi ob praznovanju 25-letnice društva podpisali listino o pobratenju  TVD Partizan Moste in Športnega krožka KRAS iz Zgonika. To je bilo  eno prvih takih pobratenj v naši državi. Podpisnika sta bila predsednika društev Andrej Gostinčar in Vojko Kocman, unikatne listine pa  je izdelal naš član Urh Slamič. Od takrat  je bilo sodelovanje obeh društev zelo plodno, saj smo se srečevali dvakrat na leto, enkrat pri nas, drugič v Zgoniku.
more

 

PREDSEDNIKI DRUŠTVA

V dolgi zgodovini društva so se izmenjali naslednji predsedniki.
more


DRUŽABNO DOGAJANJE V DRUŠTVU PUSTOVANJA, AKADEMIJE...

Del  družabnega  dogajanja je  bilo  tudi vsakoletno pustno rajanje za otroke, njihove starše in druge člane društva, večkrat  pa so  se mu z veseljem priključili tudi predstavniki  krajevne skupnosti in drugih  moščanskih organizacij. V 70. letih smo imeli celo pustni sprevod po moščanskih ulicah.
more


LJUBLJANSKA GIMNASTIČNA LIGA (LGL)

Začetek LGL sega v leto 1997, v uvajanje nove devetletne osnovne šole. Po praznem teku, ko je zamrlo sodelovanje z GID Ptuj, se je v društvu pokazala potreba po novi tekmovalni obliki organizirane gimnastike v ožji okolici. To je bila LGL.
more


MEDNARODNA TEKMOVANJA

Hiter razvoj množične gimnastike v Sloveniji je v društvu sprožil zamisel o sodelovanju na podobnih tekmovanjih v tujini. Našemu tekmovalnemu programu je bil  še najbolj   podoben  avstrijski ÖLTA.
more


AKROBATSKA SKUPINA BOLHE

Akrobatska skupina Bolhe je nastala leta 1996. Na začetku  jo je  sestavljalo pet deklet in šest fantov,  povečini članov našega društva. Ker pa so se sčasoma pokazale nekatere razlike v znanju gimnastike in predvsem  v obvladovanju žoge, ki je bila osnovni rekvizit za naše delo, je na koncu ostalo v ekipi le eno dekle.
more


SEZNAM TRENERJEV ŠMR  DO LETA 2004

Poimenski seznam vseh trenerjev do leta 2004.
more


KOŠARKA

Začetek košarke v Mostah sega v leto 1957/58, ko se je skupina košarkarjev iz Partizana Tabor v Ljubljani pridružila Partizanu Moste. To so bili Peter Gerželj, Janez Virk, Janez Gostinčar in Fedran Jugan. V Mostah pa so bili nad košarko navdušeni Jože Plešnar, Henrik Hvastja in Miha Kandušer. Prvi trener je bil gospod Čretnik tedanji igralec zveznega ligaša Ljubljana.
more


ODBOJKA

V začetku osemdesetih let je v društvu zaživela ženskaodbojkarska vadbena skupina in pod vodstvom Janeza Rogla začela tekmovati v ljubljanski rekreativni trim ligi. s prihodom trenerja Igorja Perovška pa so se uvrstile in tekmovale v 2. republiški odbojkarski ligi. Zdaj članice društva pod vodstvom Igorja Slobodnika ponovno tekmujejo v ljubljanski trim ligi, ki jo organizira Agencija za šport Ljubljana.


OLD BOYS

V začetku osemdesetih let, ko ni bilo več tekmovalne košarke v našem klubu, smo se nekdanji člani združili v rekreativni skupini starejših, v moštvo Old boys. Še danes se srečujemo dvakrat na teden. Ekipa  trenutno šteje 15 članov, starih med  50 in 63 let. Že od začetka delovanja  smo iskali možnosti srečanj s podobnimi ekipami v Sloveniji, zato se  redno udeležujemo veteranskih turnirjev  v Sloveniji in tudi vsakoletnega turnirja v našem društvu.
more


ŽENSKA KOŠARKA

Zagnanost Stanka V. Mustavarja je v letu 1972/73 pripeljala do tega, da  je v našem društvu poleg moške  zaživela  tudi  ženska  košarka. Ta novica se je širila od ust do ust, zato  so prihajale nove igralke iz vrst dijakinj, študentk in tekmovalk iz klubov, ki so prenehali  igrati.
more

5           9           4          

 

 

 

 

Vse pravice pridržane © 2018 Športno društvo Moste